Teorien bag

Jeg arbejder ud fra narrativ og positiv psykologi, da det efter min erfaring skaber de bedste resultater. Forenklet sagt hjælper narrativ psykologi dig med at blive bevidst om dine værdier og ønsker, samtidig med at den opløser hæmmende overbevisnigner, du har om dig selv. Positiv psykologi hjælper dig med at skabe en indstilling, der fokuserer på muligheder frem for begrænsninger. Styrker frem for svagheder. Og som hjælper dig til at finde troen på, at du har det der skal til, og udfolde din kreativitet.

Narrativ psykologi giver dig frihed til at blive den, du gerne vil være
Narrativ betyder fortælling og den narrative psykologi hjælper dig med at blive bevidst om de fortællinger, du har om dig selv og din omverden. På den måde bliver du bevidst om, hvilke fortællinger der begrænser dig, og hvilke der hjælper dig. Når du undersøger dine begrænsende fortælinger, vil du få et mere nuanceret billede af dig selv, og du vil blive fri til at skabe fortællinger, der støtter og hjælper dig.

7 vigtige grundholdninger i den narrative psykologi:

1. Det er som regel ikke problemet, der er problemet. Det er måden vi tænker om problemet, der er problemet.

2. Der er ikke én “rigtig” vej, der er derimod mange mulige “rigtige veje”.

3. Et problem findes ikke inde i det enkelte menneske, men er afhængigt af menneskets dominerende fortælling om sig selv, menneskets relationer og den situation, mennesket befinder sig i.

4. Der findes ikke én endegyldig sandhed om en person, men mange mulige fortællinger.

5. Der findes altid undtagelser i en negativ fortælling. Ved at fokusere på undtagelserne vokser personens styrker, og en mere righoldig beskrivelse af individet bliver synlig.

6. En bevidsthed omkring egne værdier, intentioner og drømme hjælper mennesker med at finde ud af, hvordan de ønsker at leve deres liv.

7. Ved at undersøge og opløse hæmmende overbevisninger bliver der skabt en frihed til at handle i overenstemmelse med egne værdier, ønsker og drømme.

Positiv psykologi optimerer din livskvalitet
Positiv psykologi er ikke en teori, men et område indenfor psykologien, der beskæftiger sig med, hvordan du kan blive mere glad, tilfreds, kreativ, sund, optimistisk, nærværende og produktiv.

Positiv psykologi hjælper dig til at blive bedre til at se muligheder, eksperimentere, lege og udfolde din kreativitet. Positiv psykologi fokuserer på dine styrker og hvordan du kan blive bedre til at bruge dem aktivt for at skabe det liv, du ønsker.

7 vigtige grundholdninger i den positive psykologi:

1. Fokuser på det, du gerne vil have mere af. Det, vi fokuserer på, vokser.

2. Bag ethvert problem findes en drøm eller et ønske om, at noget var bedre, og drømmen kom først. Det handler derfor om at fokusere på de drømme og ønsker, der ligger bag problemet, i stedet for at fokusere på problemet.

3. At fokusere på begrænsninger er et perspektiv. At fokusere på muligheder er et andet. Vælg det perspektiv, du helst vil have.

4. Hvis du gør noget, der ikke virker, så gør noget andet.

5. Hvis du tager et skridt ad gangen og kun fokuserer på din næste handling, vil en ellers kompliceret og forvirrende proces pludselig blive overskuelig og enkel.

6. Alle følelser kan hjælpe og guide os i hverdagen, også dem der virker ubehagelige. Det handler om at lære at forstå, hvad vores følelser vil hjæpe os med.

7. Jo mere glæde, tillid og kærlighed du viser, jo mere får du igen.

>
Scroll to Top